Text legal i política de privacitat

TEXT LEGAL

Fortí del Rourell, amb CIF/NIF núm.: B55651376 i direcció en: Plaça del Castell 43142– El Rourell (Tarragona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: https://fortidelrourell.es/
Amb els límits establerts en la llei, Fortí del Rourell no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.
Els continguts i informació no vinculen a Fortí del Rourell ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de Fortí del Rourell poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Fortí del Rourell no pot controlar. Per tant, Fortí del Rourell no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Fortí del Rourell o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Fortí del Rourell.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Fortí del Rourell ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Fortí del Rourell amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.
L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: [email protected] o en l’adreça: Plaça del Castell 43142– El Rourell (Tarragona).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD
Fortí del Rourell, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://fortidelrourell.es/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Fortí del Rourell.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Fortí del Rourell.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Fortí del Rourell adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: [email protected] o en l’adreça: Plaça del Castell 43142– El Rourell (Tarragona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Fortí del Rourell.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Fortí del Rourell, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web: https://fortidelrourell.es/, amb les següents finalitats:

En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’https://fortidelrourell.es/, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en https://fortidelrourell.es/.

Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat d’https://fortidelrourell.es/ i del sector.
Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Fortí del Rourell, els termes i les condicions del qual es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Fortí del Rourell, excepte obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Nota: Per a visualitzar el contingut de la següent pàgina serà requisit previ emplenar els encarregats de tractament. Aquest tràmit el podrà realitzar en la pestanya «ENCARREGATS» i posteriorment fent clic en el botó «+ Nou encarregat».

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Fortí del Rourell no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Fortí del Rourell informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual https://fortidelrourell.es/

Fortí del Rourell és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know-how» i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web https://fortidelrourell.es/ i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://fortidelrourell.es/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Fortí del Rourell, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.
Fortí del Rourell disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.
Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Fortí del Rourell, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Fortí del Rourell, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Fortí del Rourell i, en particular de:
La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Fortí del Rourell, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Fortí del Rourell per les despeses que generés la imputació de Fortí del Rourell en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Fortí del Rourell realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Fortí del Rourell, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Fortí del Rourell.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Fortí del Rourell no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Fortí del Rourell sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Fortí del Rourell que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

Abrir chat
1
Reserva por whatsapp
¡Hola! 👋 ¿Quieres hacer una reserva o pedir más información? ¡Contáctanos directamente por whatsapp!